دوربین تمام آسمان

دوربین تمام آسمان

دوربین های بامیدان دید زیاد که برای رصد آسمان از افق تا افق بکار برده می شوند. از این دوربین ها معمولاً درمشاهده شفق‌های قطبی و شهاب سنگ‌های درخشان در حال سقوط استفاده می شود. در ع ...

دفتر مرکزی تلگرامهای ستاره شناسی

دفتر مرکزی تلگرامهای ستاره شناسی

نام مرکزی که حوادث واطلاعیه های ستاره شناسی در سطح بین المللی راهدایت می کند .مرکز آن در رصدخانه اختر فیزیکی استیمسونیان قرار دارد وزیر نظر اتحادیه بین المللی ستاره شناسی فعالیت می ...

رشته های خورشیدی

رشته های خورشیدی

خطوط تیره وکشیده ای که در تصاویر خور طیف نگار هایی که در طول موج خطوط آلفا هیدروژن یا خطوط H و K کلسیم از خورشید تهیه شده باشند به چشم می خورند. اینها در واقع زبانه هایی هستند که د ...

رشته اصلی

رشته اصلی

قسمتی از نمودار هرتسپرونگ- راسل (HR) که بیشتر ستاره ها در آن قرار دارند.این قسمت از نمودار بصورت قطری از گوشه بالا سمت چپ(ستارگان با دماودرخشندگی زیاد ) به پایین سمت راست(ستارگان ب ...

رده بندی طیفی

رده بندی طیفی

سیستمی از تقسیم بندی ستاره ها بر اساس طیف .ستاره شناسان در اواسط قرن 19 با تهیه فهرستی از ستارگان پرنور  به گونه های مختلفی از طیف برخوردند.در رده بندیهای اولیه ستاره ها به 5 رده ت ...

دریای شهد

دریای شهد

نام یکی از دریاهای ماه.فاصله بین دو لبه این دریا 350 کیلومتر است که شکل بسیارگرد آن برخوردی بودنش را گواهی می دهد.در واقع این دریا یک دشتبرخوردی است.برخورد شدیدی که 3.9 میلیارد سال ...

دریای بحرانها

دریای بحرانها

نام دریایی با قطر 560 کیلومتر درلبه شمال شرقی قرص ماه که با چشم غیر مسلح هم یده می شود.دریای بحرانها برخلاف اکثر دریاها که به هم پیوسته اند عارضه ای کاملا" منزوی است ومانند دریاچه ...

کیهان‌شناسی

مشاهده ساختار عظیم عالم در علم کیهان شناسی فیزیکی مطرح می‌شود و گام موثری در درک بهتر پیدایش وتکامل کیهان محسوب می‌شود. درکیهان‌شناسی مدرن نظریه انفجار بزرگ مورد پذیرش قرار گرفته و اعلام شده که دربرهه‌ای از زمان انفجار بزرگ رخ داده با انبساط فضا درطول ۷/۱۳ گیگا سال جهان به شکل فعلی آن مبدل شده‌است . مفهوم انف بیشتر ...

تیر 19, 1393 (0) دیدگاه

دوربین تمام آسمان

دوربین های بامیدان دید زیاد که برای رصد آسمان از افق تا افق بکار برده می شوند. از این دوربین ها معمولاً درمشاهده شفق‌های قطبی و شهاب سنگ‌های درخشان در حال سقوط استفاده می شود. در عکس‌های بدست آمده از آنها نقطه سر سو در وسط ومنظره کل افق منطقه در محیط عکس دیده می شود. بیشتر ...

مرداد 30, 1393 (0) دیدگاه

آلفر رالف اشر

فیزیکدان آمریکایی که به دلیل کارهای نظری درباره منبع وتحولات اولیه کیهان مورد توجه است. در سال 1948 به همراه هانس‌بت و جورج گاموف نشان داد که توزیع تمام عناصر شیمیایی در نتیجه فرآیندهای ترمو هسته‌ای بعد از پدیده انفجار بزرگ توجیه پذیر هستند. این نظریه به نظریه آلفا بتا گاما معروف است. دراین نظریه با افزودن نو بیشتر ...

مرداد 30, 1393 (0) دیدگاه

انواع استقرار تلسکوپ ها

تکیه‌گاه تلسکوپ باید محکم و استوار باشد تا از لرزش آن جلوگیری کند؛ ضمن اینکه باید در هنگام رصد، تلسکوپ را به نرمی و به صورت یکنواخت چرخاند. دو شیوه‌ی اصلی در استقرار تلسکوپ وجود دارد: استوایی و سمتی- ارتفاعی. استقرار استوایی در استقرار استوایی، یک محور تلسکوپ به سمت قطب سماوی نشانه می‌رود. این محور را محور قط بیشتر ...

تیر 21, 1393 (0) دیدگاه

اخترشناسی در چین باستان

تصور بر این است که نخستین بار چینی ها ستاره ها را در گردهمایی رده بندی کردند که صورت های فلکی نامیده می شوند. البته نجوم در چین باستان به صورت یک موضوع مشخص مطرح نبود، بلکه براساس دو سنت عمل می شد: نخست با عنوان لیفا (مربوط به روشهای تقویمی ) که در آن به حرکت و نظم تکرار پدیده های نجومی توجه می کردند و محاسبا بیشتر ...

تیر 21, 1393 (0) دیدگاه

ستاره دنباله‌دار

ستارگان دنباله‌دار اجرام آسمانی هستند که گه ‌‌گاه در آسمان ظاهر می‌شوند. هر ستاره دنباله‌دار از یک مسیر نورانی و دنباله‌ای طویل تشکیل شده است که سر آن ممکن است به بزرگی خورشید و دم آن در حدود چندین صد میلیون کیلومتر بوده باشد. نگاه اجمالی روزگاری همین که ستاره دنباله‌داری در آسمان پیدا می‌شد، مردم از ترس به خ بیشتر ...

تیر 21, 1393 (4) دیدگاه
بازگشت به بالا