شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"مقاله ها" (برگه 34)

اطلاعات جامع در باره گذر و پروژه های مرتبط با آن

تعريف گذر موقعيت اجرام آسمانی نسبت به ناظر زمينی، سبب ايجاد پديده هایی در نجوم می کردد که هر پديده با توجه به خصوصياتش نامگذاری شده است. به طور مثال، هر گاه زمين و دو جرم آسمانی ديگر تقريبا در يک راستا قرار بگيرند، جسمی که مابين زمين و جسم سوم قرار گرفته، باعث می شود تا ناظر زمينی برای لحظاتی نتواند جسم سوم را ببيند. به اين پديده، اختفاء گویند. مانند اختفاء ماه و زحل، که ماه به دليل نزديکتر بودن به زمين، در ...

ادامه نوشته

عکاسی از گذر زهره

منجمان آماتور اين دوران براي ثبت جاوانة گذر زهره نوزدهم خرداد ۱۳۸۳ ابزارهاي پيشرفته و متنوعي دارند، از فيلم‌هاي حساسيت بالا، با امولسيون عالي گرفته تا دوربين‌هاي فيلمبرداري، وب‌کم‌ها و CCDهاي پيشرفته. عکاسي از گذر زهره شبيه عکاسي از لکه‌هاي خورشيد است. در درجه اول به‌يک صافي خورشيدي مناسب احتياج داريد. اطمينان پيدا کنيد که صافي با دقت و محکم جلو عدسي تله يا روي دهنة تلسکوپ نصب شده باشد. صافي‌هاي قطبي‌کننده ...

ادامه نوشته

محاسبه فاصله زمین و خورشید با استفاده از گذر زهره

اهداف: ــ اندازه گيري فاصله زمبن و خورشيد با استفاده از مشاهده گذر زهره از دو مكان متفاوت كه بر روي يك نصف النهار قرار گرفته باشند. البته محاسبه اين فاصله از روي دو نصف النهار متفاوت نيز امكان پذير است ولي روابط رياضي پيچيده اي دارد. ــ ارائه يك روش ساده شده كه براساس اندازه گيري هاي انجام شده در قرن 18 به دست آمده. مفروضات: دو محل مشاهده بر روي سطح خورشيد تصوير مي شوند و مراكز زمين، خورشيد و زهره در يك صفح ...

ادامه نوشته

نسبیت و کوانتوم دوست یا دشمن (۲)

6-4- بعد چهارم ما به راحتي مي‌توانيم يك خط را بر روي يك صفحه تصور كنيم ياحتي يك مستطيل يا يك مربع، حتي تصور يك مكعب نيز براي ما چندان مشكل نيست اولي از يك بعد تنها طول، و مستطيل و مربع از دو بعد طول وعرض و مكعب از سه بعد، طول وعرض و ارتفاع برخوردار است ولي تصور چهار بعد (سه بعد فضا و يك بعد زمان ) ديگر كار آساني نيست مثلا زمين در فضاي چهار بعدي مسيري مستقيم را بطرف خورشيد طي مي‌كند درحاليكه درفضاي سه بعدي ك ...

ادامه نوشته

نسبیت و کوانتوم دوست یا دشمن (۳)

10- مشكل بزرگ هنگاميكه نور را با شرايط خاصي از دو شكاف عبور دهيم نقشي كه برجا مي‌گذرد مانند رفتاري است كه موج از خود نشان ميدهد(تداخل)حال اگر آزمايشي را با ذراتي چون الكترون انجام بدهيم و در اين آزمايش بخواهيم بدانيم كه يك الكترون از كدام شكاف مي‌گذرد(خصلت ذره اي ماده) به فرض كه قادر به ديدن الكترون و انجام اين آ‎زمايش باشيم. اگر ذرات را با آهنگ كندي به طرف شكافها شليك كنيم با ظاهر شدن روي پرده مي‌توانيم بف ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا