شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"کیهان شناسی"

آیا چند جهانی، نظریه ی علمی است؟

چهارچوب فعلی علم شامل نظریه هایی می باشد که در حال حاضر بهترین و پذیرفته شده هستند و همچنین اطلاعاتی که در حال حاضر موجود می باشند بایستی در این نظریه ها لحاظ شده باشد. هر تئوری جدیدی بایستی سه شرط زیر را رعایت نماید: ۱- تمام موفقیت های نظریه های قبلی را بایستی بازتولید نماید. ۲- نتایج جدیدی که با تئوری های قبلی مغایرت دارند را بایستی توضیح دهد. ۳- و شاید از همه مهمتر، بایستی پیش بینی هایی قابل اندازه گیری ...

ادامه نوشته

نگاهى به مهم ترین پرسش هاى کیهان شناسى

پيشرفت هاى پديد آمده در مسير كشفيات، در سده گذشته، افق هاى تازه اى را براى درك منشا و خاستگاه كيهان به روى ما گشوده است، لكن هنوز راز و رمزهاى بزرگى باقى است و ساليانى خواهد گذشت تا ستاره شناسان اين رموز را كشف كنند. ممكن است از ياد برده باشيم كه در حدود يك قرن پيش، هيچ كس سياره پلوتو را مشاهده نكرده بود و همين طور ستاره شناسان معتقد بودند كه جهان هستى محدود به سر حدات ناحيه درخشانى به نام راه شيرى است.اين ...

ادامه نوشته

کیهان شناسی نوین و مسئله لحظه آغاز( ۳ )

در اوایل دهه 1930 م. ریچارد تلمن روایتی از مدل انفجار بزرگ به نام « مدل جهان نوسانی » را ارائه کرد . وقتی در معادله فریدمان - روبرتسون - واکر ضریب انحنای عالم ، k ، را 1+ قرار دهیم شعاع عالم بر حسب زمان بصورت سینوسی تغییر می کند این به این معنی است که پس ازیک انفجاربزرگ بدلیل غلبه گرانش بر نیروی ناشی از انفجار اولیه که موجب انبساط عالم می شود، شعاع عالم با یک شتاب منفی افزایش می یابد ولی پس از گذشت مدت زمان ...

ادامه نوشته

کیهان شناسی نوین ومسئله لحظه آغاز(۲)

از جمله مسائلی که کیهان شناسی نوین به آن توجه دارد، مسئله آغازاست . این پرسش که: « آیااساسا کیهان آغازی داشته یانه همواره موجود بوده است ؟ »؛ اگر چه نحوه نگرش علمی به این مسئله از ویژگیهای خاص خود برخورداراست که آن رااز دیدگاههای متا فیزیکی والهیاتی جدا می کند ولی طبیعت مسئله به شکلی است که ازهمان ابتدا، ارائه نظریات ومدلهای کیهان شناختی با طیف وسیعی از برداشتها وواکنشهای متافیزیکی والهیاتی همراه بوده است ، ...

ادامه نوشته

« کیهان شناسی نوین ومسئله لحظه آغاز(۱)»

مهدی اسحاقی یکی ازمعدود باورهای اخترشناسی که با انقلاب کپرنیکی برانداخته نشد،اعتقاد به جهانی ثابت وایستا بود که بروفق آن اجسام سماوی علی رغم برخورداری از حرکات مختلف،همواره درطول زمان ،تحول یا انبساط نپذیرفته و نخواهند پذیرفت.این اعتقاد توسط اسحق نیوتن به صورت یک نظریه ، تحت عنوان « نظریه جهان ایستا » ارائه شد . یک سال پس ازارائه نظریه نسبیت عام ،آلبرت اینشتین مقاله ای باعنوان « ملاحظات کیهانشناختی درباره ن ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا