شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"سیاهچاله"

معرفی مقدماتی سیاهچاله

فهرست: 1.تاريخچه 2.تبديل ستاره به سياهچاله 3. محاسبه شعاع شوارتزشيلد 4.منابع 1.تاريخچه   مفهوم جسمي بسيار پرجرم كه حتي نور نيز نمي تواند از آن بگريزد نخستين بار در سال 1783 توسط يك جغرافي دان انگليسي به نام جان ميشل ارائه شد. در آن زمان، تئوري نيوتني گرانش و مفهوم سرعت گريز شناخته شده بود. ميشل حساب كرد كه اگر اندازه جسمي 500 برابر شعاع خورشيد باشد و چگالي اي برابر با چگالي خورشيد داشته باشد، سرعت گريز ...

ادامه نوشته

حجم سیاهچاله

مثلا" یک سیاهچاله ها از منظر نظریه ی سی . پی . اچ مورد بررسی قرار گرفت که آقای حسین جوادی در این مقالات این موضوع را با جذابیت خاص خود توضیح داده بودند . در حد اندکی نیز به سیاهچاله در باب نظریه ی ریسمان پرداخته شد . مجموعه مقالات حفره ی سیاه نوشته نویسنده ی بسیار خوب این سایت آقای امین محمود نژاد به چاپ رسید که سیاهچاله را از حیث اسپین و فوران های خروجی و ... مورد بررسی قرار داد . پس در این مقاله برای جلوگ ...

ادامه نوشته

انفجار سیاهچاله ها

روی هم رفته، اگر نور نتواند بگریزد و اگر چیزی نتواند سریعتر از نور حرکت کند،آنوقت هیچ نمی تواند که از سیاهچاله گریز کند. این نظرها دوام یافت تا آنکه به کوششهایی برای سازگار کردن چند نظریه از بنیادی ترین نظریات فیزیک رخ داد ( نظریه ها : نسبیت خاص و عام اینشتن و نظریه کوانتومی ) نظریه نسبیت عام رمبش ستارگان پرجرم را به آنچه امروزه اساسا به صورت سیاهچاله ها تائید شده است، پیشگویی می کند.همین نظریه گرانش را به ...

ادامه نوشته

سیاهچاله ها از ابتدا تا انتها

حفره های سیاه جذاب ترین و اسرار آمیز ترین اشیای آسمانی هستند. مهم ترین یافته های اختر شناسی سالهای 1960 تپ اختر ها و اختر نماها هستند. تپ اختر ها منابع رادیویی و (حداقل در یک مورد) منبع نوری تپنده منظم هستند. اختر نماها منابع نوری و رادیویی بسیار شدیدی هستند که ظاهراً از زمین فاصله بسیار زیادی زیادی داشته و به اجرام دوردست نیز مشهور هستند. کشف تپ اختر ها و اخترنماها بیشتر در نتیجه پیشترفتهای اختر شناسی رادی ...

ادامه نوشته

سیاه‌چاله کلان‌جرم

سیاه چاله های کلان جرم دارای جرمی بیش از 1000000 خورشیدند. چنین سیاه چاله هایی خیلی کم یابند و تا کنون تنها در مراکز برخی کهکشان ها یافت شده اند.این سیاه چاله ها پر جرم ترین نوع سیاه چاله ها هستند و گرانش بسیار زیادی دارند که در جهان بی نظیر است. ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا