شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"اصطلاحات علم نجوم" (برگه 45)

روز خورشیدی متوسط

از آنجاییکه از روز نجومی بدلیل وابسته نبودن به حرکت ظاهری روزانه خورشید واز روز خورشیدی ظاهری بدلیل دارا نبودن مدت ثابت،در زندگی روزمره استفاده نمی شود،تعیین یک نقطه نشانه جدید واز آنجا،تعریف روز جدید اجتناب ناپذیر می شود. بدیهی است که نقطه نشانه جدید باید دارای وابستگی به خورشید ظاهری،حرکت مداری یکنواخت وزاویه بین کمان پیموده شده آن در حرکت مداری با استوای سماوی ثابت باشد.از این رو، نقطه نشانه ای تصوری با ...

ادامه نوشته

روز خورشیدی ظاهری

روز خورشیدی ظاهری،طبق تعریف،برابر با فاصله زمانی بین دو عبور متوالی مرکز قرص خورشید از نصف النهار فوقانی مورد نظر است.خورشید علاوه بر حرکت ظاهری روزانه،دارای حرکت ظاهری مداری نیز هست.در این صورت،حرکت ظاهری مداری از غرب به شرق خورشید در تعیین مدت روز ظاهری خورشیدی دخیل است. از این رو،مدت یک روز خورشیدی ظاهری برابر مدت یک چرخش کامل زمین به اضافه مدت زمانی که زمین نیاز دارد تا به اندازه تصویر روز استوای سماوی ...

ادامه نوشته

روز

زمان لازم برای اینکه زمین یکبار بدور خود بچرخد.روز به چند روش بیان می شود. روز نجومی که زمان لازم برای دو عبور متوالی یک نقطه مرجع برای مثال اولین نقطه حمل( با میل سماوی صفر) از نصف النهار ناظر می باشد وبرابر است با 23 ساعت و56 دقیقه و091/4 ثانیه .این زمان را می توان بعنوان زمان چرخش حقیقی زمین دانست چراکه موقعیت این نقطه مرجع در کنار ستارگان که بسیار دور هستند را می توان با دقت خوبی ثابت دانست. روز خورشیدی ...

ادامه نوشته

رگولیت

سطح ماه از یک لایه از خرده سنگ های ریزوخاک تشکیل شده است ضخامت این لایه در مناطق دریایی ماه به ۳ تا۵ متر ودر مناطق بلندسطحی به سی متر هم می رسد.این لایه آنچنان نرم است که جای پای انسان را به خود می گیرد. ...

ادامه نوشته

دوره کمینه ماوندر

یک دوره 1645 تا 1715 روزه كه در آن تعداد لكه هاي خورشيدي بسيار پايين بوده است.طي اين زمان عليرغم تلاش فراوان در مشاهده گهگاهي بطور نادر در عرضهاي پايين خورشيد مشاهده مي شده اند.طي اين زمان چرخش خورشيد بدور خود نيز آهسته تر از امروزه بوده است.اين دوره بافعاليت ناچيز وغيرعادي توسط چندين رصدگر شفق هاي قطبي همين طور توسط شمارش بيشتر از حد معمول نوكلوييدهاي كيهاني مانند كربن 14 وبريليم 10 نيز تاييد شده است. وجود ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا