شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"اصطلاحات علم نجوم" (برگه 45)

رصدخانه

ستاره شناسان اکثر مطالعات مفصل فضایی خود را از طریق رصدخانه‌ها انجام می‌دهند. محل رصدخانه یکی از مهمترین خصوصیات آن است زیرا تلسکوپها باید دور از نور شهرها مستقر شوند تا نور ضعیف ستارگان تحت شعاع قرار نگیرد. رصدخانه‌ها اغلب در کنار اقیانوس ساخته می‌شوند، زیرا هوای آنجا ثابت‌تر است و ستارگان کمتر سوسو می‌زنند، در نتیجه تصاویر شفافتری بدست می‌آیند. در آنجا تلسکوپها ، نوری را که از سیاره‌ها ، ستارگان و کهکشانه ...

ادامه نوشته

حد دانژون

آندره دانژون اخترشناس فرانسوی با جمع آوری گزارش های رصد ماه نو متوجه شد که کوتاه شدن طول کمان با جدایی زاویه ای ماه و خورشید تغییر می کند و هرچه جدایی زاویه ای کاهش یابد طول کمان کمتر می شود.او دریافت که در جدایی زاویه ای کمتر از 7 درجه طول کمان ماه به صفر می رسد وهیچ بخشی از ماه قابل مشاهده نخواهد بود.این پارامتر دارای اهمیت فوق العاده ای است.این پدیده نشان می دهد که بدون توجه به سن٬ هلال ماه در جدایی کمتر ...

ادامه نوشته

چشمی رمزدن

این نوع عدسی چشمی یکی از ساده ترین چشمی ها بوده و از دو عدسی یکسان که یک طرف آن ها تخت وطرف دیگر شان انحناء دار است تشکیل شده است . سطح انحناء دار دو عدسی باید رو بهم باشند . دو عدسی در فاصله تقریبی در حدود فاصله کانونی شان می باشند . این نوع چشمی در مقایسه با چشمی هویگنسی دارای 2/0 خطای کرویت ، نصف میزان واپیچش تصویر و بدون خطای کما و خطای رنگی نیز به حداقل ممکن رسیده است . فاصله راحتی آن نسبت به هویگنسی 5 ...

ادامه نوشته

چشمی کلنر

این نوع عدسی چشمی نوع کامل تری از نوع رمزدن به حساب می آید و از لحاظ ابیراهی رنگی در وضعیت خیلی خوبی است . در ساده ترین نمونه ی آن عدسی چشم از نوع آکرومات وعدسی میدان نیز یک عدسی ساده با یک سمت با انحناءبیشتر است . در این نوع چشمی ، فاصله راحتی چشم در حدود 3/0 فاصله ی کانونی موثر چشمی است . میدان دید ظاهری هم در حدود 35 تا50 درجه است . در نمونه دوم این چشمی ، عدسی میدان آکرومات است . در نوع سوم چشمی ، که چش ...

ادامه نوشته

چشمی هویگنس

این نوع عدسی چشمی از دو عدسی که یک طرف آن ها تخت و طرف دیگر شان انحناءدار است تشکیل شده است . سطح انحناء دار هر دو عدسی باید به سمت عدسی شیئی یا آینه اصلی تلسکوپ باشند . فاصله بین دو عدسی نیز به کمک رابطه ی ساده زیر محاسبه می گردد . 2 / d = f1 + f2 فاصله ی کانونی عدسی میدان مضربی از فاصله ی کانونی عدسی چشمی است و این مضرب نیز تابعی از مقدار بزرگنمایی مورد نظر است یعنی دو عدسی با توجه به میزان بزرگنمایی مورد ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا