شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"اصطلاحات علم نجوم" (برگه 45)

دوربین تمام آسمان

دوربین های بامیدان دید زیاد که برای رصد آسمان از افق تا افق بکار برده می شوند. از این دوربین ها معمولاً درمشاهده شفق‌های قطبی و شهاب سنگ‌های درخشان در حال سقوط استفاده می شود. در عکس‌های بدست آمده از آنها نقطه سر سو در وسط ومنظره کل افق منطقه در محیط عکس دیده می شود. ...

ادامه نوشته

دفتر مرکزی تلگرامهای ستاره شناسی

نام مرکزی که حوادث واطلاعیه های ستاره شناسی در سطح بین المللی راهدایت می کند .مرکز آن در رصدخانه اختر فیزیکی استیمسونیان قرار دارد وزیر نظر اتحادیه بین المللی ستاره شناسی فعالیت می کند .اطلاعیه های مربوط به کشف دنباله دار ابرنواخترها سیارکها وغیره از طرف این مرکز صادر می شوند ...

ادامه نوشته

رشته های خورشیدی

خطوط تیره وکشیده ای که در تصاویر خور طیف نگار هایی که در طول موج خطوط آلفا هیدروژن یا خطوط H و K کلسیم از خورشید تهیه شده باشند به چشم می خورند. اینها در واقع زبانه هایی هستند که در زمینه روشن قرص خورشید بدین شکل دیده می شوند. ...

ادامه نوشته

رشته اصلی

قسمتی از نمودار هرتسپرونگ- راسل (HR) که بیشتر ستاره ها در آن قرار دارند.این قسمت از نمودار بصورت قطری از گوشه بالا سمت چپ(ستارگان با دماودرخشندگی زیاد ) به پایین سمت راست(ستارگان بادما ودرخشندگی کم ) امتداد دارد.ستارگان بیشتر عمرشان را در این قسمت از نمودار به عنوان ستاره ای از رشته اصلی طی می کنند.منبع سوخت این مرحله از عمر ستاره به صورت تبدیل هیدروژن به هلیم است.قسمتی از نمودار که اول شکل گیری ٬ستاره در آ ...

ادامه نوشته

رده بندی طیفی

سیستمی از تقسیم بندی ستاره ها بر اساس طیف .ستاره شناسان در اواسط قرن 19 با تهیه فهرستی از ستارگان پرنور  به گونه های مختلفی از طیف برخوردند.در رده بندیهای اولیه ستاره ها به 5 رده تقسیم می شدند دسته اول ستارگان نوع یک بودند که شامل ستارگان آبی - سفید با خطوط جذبی قوی هیدروژن می شد.نوع دوم شامل ستارگان زرد نارنجی بودند که خطوط فراوان فلزی در آنها وجود داشت مانند خورشید.نوع سوم ستارگان قرمز نارنجی بودند که دار ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا