شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"اصطلاحات علم نجوم" (برگه 40)

زیر غول

ستاره ای که مانند ستاره های غول معمولا" دارای رده طیفی K وM بوده ولی درخشندگی آنها کمتر است.این ستاره ها از رده درخشندگی IV هستند.این ستاره ها در مسیر تحول ستاره های رشته اصلی در راه تبدیل شدن به ستارگان غول هستند. بعد از اینکه موجودی هیدروژنی درون هسته روبه کاهش گذاشت وموجودی هلیم در هسته فزونی گرفت سوختن هیدروژن در لایه های بالای هسته آغاز می شود ولایه های بالایی شروع به انقباض می کنند.در این مرحله درخشند ...

ادامه نوشته

زبانه

منطقه ای ازپلاسمای نسبتا" سرد وچگال در بالای رخشانکره که توسط میدان مغناطیسی خورشید شکل می گیرد.بدلیل اثرات میدان مغناطیسی دما در زبانه های آرام به 10000 درجه کلوین می باشد در حالیکه دمای لایه های مجاور که تاج خورشید می باشد به 2 میلیون درجه می رسد.زبانه ها به شکل نقاط روشنی که از لبه خورشید بلند می شوند در زمان خورشید گرفتگی مشاهده می شوند.زبانه ها را بکمک طیف نگاشت یا خورطیف نگاشت که از منطقه فام سپهر در ...

ادامه نوشته

روز خورشیدی متوسط

از آنجاییکه از روز نجومی بدلیل وابسته نبودن به حرکت ظاهری روزانه خورشید واز روز خورشیدی ظاهری بدلیل دارا نبودن مدت ثابت،در زندگی روزمره استفاده نمی شود،تعیین یک نقطه نشانه جدید واز آنجا،تعریف روز جدید اجتناب ناپذیر می شود. بدیهی است که نقطه نشانه جدید باید دارای وابستگی به خورشید ظاهری،حرکت مداری یکنواخت وزاویه بین کمان پیموده شده آن در حرکت مداری با استوای سماوی ثابت باشد.از این رو، نقطه نشانه ای تصوری با ...

ادامه نوشته

روز خورشیدی ظاهری

روز خورشیدی ظاهری،طبق تعریف،برابر با فاصله زمانی بین دو عبور متوالی مرکز قرص خورشید از نصف النهار فوقانی مورد نظر است.خورشید علاوه بر حرکت ظاهری روزانه،دارای حرکت ظاهری مداری نیز هست.در این صورت،حرکت ظاهری مداری از غرب به شرق خورشید در تعیین مدت روز ظاهری خورشیدی دخیل است. از این رو،مدت یک روز خورشیدی ظاهری برابر مدت یک چرخش کامل زمین به اضافه مدت زمانی که زمین نیاز دارد تا به اندازه تصویر روز استوای سماوی ...

ادامه نوشته

روز

زمان لازم برای اینکه زمین یکبار بدور خود بچرخد.روز به چند روش بیان می شود. روز نجومی که زمان لازم برای دو عبور متوالی یک نقطه مرجع برای مثال اولین نقطه حمل( با میل سماوی صفر) از نصف النهار ناظر می باشد وبرابر است با 23 ساعت و56 دقیقه و091/4 ثانیه .این زمان را می توان بعنوان زمان چرخش حقیقی زمین دانست چراکه موقعیت این نقطه مرجع در کنار ستارگان که بسیار دور هستند را می توان با دقت خوبی ثابت دانست. روز خورشیدی ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا