شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"اصطلاحات علم نجوم" (برگه 40)

عمر زمین

سن زمین احتمالاً حدود 55/4 میلیارد سال است. این تخمین با مطالعه سنگ های بسیار قدیمی در مناطق شمال غربی کانادا، شمال میشیگان و غرب گرینلند و براساس تخمین ستاره شناسان از عمر کل منظومه شمسی بدست آمده است. دانشمندی به نام c.c.patterson به روش عمر سنجی اورانیوم که بر روی یک شهاب سنگ (به نام شهاب سنگ canyon Diablo) انجام شده به این عدد رسید. ...

ادامه نوشته

سمت

زاویه بین پای عمود نقطه شمال سماوی (در نزدیکی ستاره قطبی) با پای عمود جرم مورد نظر در جهت حرکت عقربه های ساعت برحسب درجه : دقیقه : ثانیه(قوسی).مقدار آن بین صفر تا ۳۶۰ درجه متغییر است.سمت نقطه ای که در شرق باشد ۹۰ درجه :سمت نقطه ای که در جنوب باشد ۱۸۰ درجه و سمت نقطه ای که در غرب باشد ۲۷۰ درجه است.سمت خود نقطه شمال سماوی نیز صفر است. ...

ادامه نوشته

ستاره کوتوله

ستاره ای که در محدوده رشته اصلی قرار دارد.این کلمه از زمانی که نمودار هرتسپرونگ- راسل معرفی شد روی کار آمده است.در این نمودار ستاره های واقع در رشته اصلی٬ کوتوله وستاره های درخشانتر غول نامیده شدند.امروزه نام ستاره رشته اصلی بیشتر استفاده می شود ونام کوتوله برای نامگذاری ستاره هایی که جرم آنها از ۸/۰خورشید کمتر باشد وآنهم بصورت کوتوله قرمز بکاربرده می شود. اجرام شبه ستاره ای با جرم کمتر از ۰۸/۰ برابر جرم خو ...

ادامه نوشته

سال آنومالی

فاصله زمانی بین دو عبورمتوالی زمین نسبت به یکی از نقاط اپساید مدار حول خورشید .نقاط اپساید شامل دو نقطه حضیض واوج می باشد.معمولا" فاصله زمانی بین دو عبورمتوالی زمین از نقطه حضیض مداری که در 4 ژولای هرسال رخ می دهد بعنوان سال آنومالی بیان می شود .مدت متوسط آن 25963/365 روز است. مدت زمان آن اندکی از سال نجومی بیشتر است چراکه این نقاط مرجع دارای حرکت تقدیمی(precession (هستند.به دلیل حرکت به سمت مشرق نقطه حضیض ...

ادامه نوشته

سال گرفتی

واحد زمان در بیشتر تقویمها،مدت حرکت ظاهری مداری خورشید است که سال نامیده می شود.برای تعیین مدت حرکت یک متحرک به یک نقطه نشانه،یا به بیان دقیقتر به یک راستای گذرنده بر نقطه نشانه وهمچنین ناظر نیاز است.در نجوم،برای تعیین دوره حرکت ظاهری مداری خورشید، ازراستاهای متفاوتی استفاده می کنند.در این حالت،مدت یک سال برابر فاصله زمانی بین دو عبور متوالی خورشیداز راستای مورد نظر است.مهمترین راستاهای مورد استفاده عبارتند ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا