انگریت Reviewed by Momizat on . رده‌ای از شهاب سنگها از جنس آکندریت تغییر یافته که در واقع ترکیبی از augite ومقادیر ناچیزی ‌olivine و triolite می‌باشد. به صورت صخره‌ بازالتی بوده و حفره های به رده‌ای از شهاب سنگها از جنس آکندریت تغییر یافته که در واقع ترکیبی از augite ومقادیر ناچیزی ‌olivine و triolite می‌باشد. به صورت صخره‌ بازالتی بوده و حفره های به Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » اصطلاحات علم نجوم » انگریت

انگریت

رده‌ای از شهاب سنگها از جنس آکندریت تغییر یافته که در واقع ترکیبی از augite ومقادیر ناچیزی ‌olivine و triolite می‌باشد. به صورت صخره‌ بازالتی بوده و حفره های به بزرگی ۵/۲ سانتیمتر در آن دیده می شود. با مقایسه طیف بازتابی این شهاب سنگها، باچندین سیارک کمربند اصلی می توان نتیجه‌گیری کرد که منبع این شهاب سنگها سیارک ۲۸۹ Nenetta یا ۳۸۱۹ Robinson می‌باشد. این شهاب‌ها حدود ۵/۴ میلیارد سال پیش به حال کریستالی درآمده‌اند.

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 1119

ارسال یک دیدگاه

بازگشت به بالا