شما اینجا هستید: خانه » اصطلاحات علم نجوم (برگه 43)

بارش شهابی

زمانی که یک دنباله دار از جایی عبور می کند ذرات بخارشده سطحی آن٬ از آن جداشده ودر مسیر عبور دنباله دار در فضاباقی می مانند. بارش شهابی زمانی رخ می دهد که زمین از میان غبارها وذرات باقیمانده از عبور دنباله دارها می گذرد.البته هرچه زمین به توده شهابی نزدیکتر باشد ویا اینکه به تازگی دنباله دار از آن مکان عبور کرده باشد شدت بارش شهابی شدیدتر خواهد بود وما می توانیم شاهد شهابهای بیشتر وپرنورتری باشیم.برعکس هر چه ...

ادامه نوشته

بازالت

صخره های آتشفشانی (لاوا منجمد شده) که بیشتر  از مواد معدنی پیروکسین  وپلاژیوکلاز تشکیل شده است.سنگهای بازالتی در زمین ٬ ماه ٬زهره و مریخ وجود دارند.شاید سیاره تیر و آیو قمر مشتری نیز دارای مواد بازالتی باشند.سطح بعضی از سیارکها مانند وستا  نیز از مواد بازالتی  تشکیل شده است. ...

ادامه نوشته

آپاریشن

فاصله زمانی که یک جسم سماوی متعلق به منظومه شمسی مثلاً یک دنباله‌دار یا سیارک که دارای دوره تناوب مشخص است در آسمان ظاهر می شود و برای مشاهده در آسمان در بهترین وضعیت قرار می گیرد. ...

ادامه نوشته

اخترنما،کوازار

در نیمه قرن بیستم بدنبال پیمایش های آسمان در طول موجهای رادیویی علاوه بر کشف کهکشانهای رادیویی تعدادی منابع رادیویی نیز کشف شد که منابع رادیویی ستاره گون نام گرفتند چرا که برخلاف ستاره ها تصویر مریی نداشتند.نام اخترنما یا کوازار که از ریشه QUASI STELLER می باشد نامی است که به این رده از اجرام داده شده است.درابتدا طیف این اجرام بسیار غریب می نمود چرا که خطوط مشاهده شده مربوط به هیچ اتم یون ویا مولکولی نبودند ...

ادامه نوشته

استقرار سمت ارتفاعی

روشی برای استقرار یک تلسکوپ که در آن برای تعقیب اجرام آسمانی ؛تلسکوپ در دو جهت سمت و ارتفاع حرکت می‌کند. استقرار تلسکوپ‌های اولیه مانند تلسکوپ بزرگ هر شل، تلسکوپهای ارزان قیمت آماتوری، تلسکوپ های دابسونی و بعضی تلسکوپ های بزرگ و سنگین وزن کنونی مانند تلسکوپ 6 متری متعلق به روسیه و تلسکوپ ده متری کک 2/1 متری در لاپالما از این نوع می باشند. اگر تلسکوپ برای خنثی کردن حرکت ظاهری اجرام آسمانی به دلیل چرخش زمین د ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا